ISSN 2989-333X (online)

ISSN 1338-6743 (tlač)

 • Časopis Lingua et vita vychádza dvakrát ročne, a to v júni a v decembri.
 • Príspevky do časopisu sa posielajú do 30. apríla alebo do 30. októbra.
 • Príspevky zaslané po termíne budú automaticky zaradené do nasledovného čísla.
 • Príspevok treba vložiť do šablóny.
 • Názov príspevku musí byť v jazyku príspevku a aj v anglickom jazyku, pokiaľ je písaný v inom jazyku ako v anglickom.
 • Príspevok musí obsahovať abstrakt v anglickom jazyku a v jazyku príspevku. Pokiaľ je príspevok písaný v anglickom jazyku, stačí iba abstrakt v anglickom jazyku.
 • Spolu s príspevkom treba zaslať sken Licenčnej zmluvy a Vyhlásenie o autorstve. Oba dokumenty musia byť podpísané.
 • Preštudujte si zameranie časopisu a jeho rubriky, aby sme mohli váš príspevok jednoznačne zaradiť do jednej z jeho rubrík.
 • Príspevok musí mať minimálne osem strán textu.
 • O uverejnení príspevku v časopise rozhoduje recenzent a redakčná rada časopisu.
 • Na konci príspevku uvádzajte svoje kontaktné údaje: Titul, Meno, Priezvisko, vedecká hodnosť, názov univerzity, názov fakulty, názov katedry, ulica, číslo, poštové smerové číslo, mesto, štát, email.
 • Ak bol váš príspevok zamietnutý, redakčná rada vás bude o tom informovať.
 • Časopis si neúčtuje poplatky za uverejnenie článku.
 • Všetky publikované príspevky sú voľné dostupné bez obmedzenia prístupu.
 • Všetky archivované články sú voľné dostupné bez obmedzenia.
 • Časopis nie je založený na komerčnej báze.
 • Emailová adresa na zasielanie príspevkov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Licenčná zmluva

Vyhlásenie o autorstve

Šablóna

Proces recenzovania

Etika publikovania a publikačná politika